Quicklook 3.7.1

Quicklook 3.7.1

"Sustain, Version unknown" – 56,8MB – Shareware – Android iOS Windows Mac
QuickLook là một ứng dụng cho phép bạn hiển thị bản xem trước nhanh các tệp, chỉ bằng cách nhấp vào chúng bằng chuột và sử dụng phím cách. Nó hoạt động tương tự như một khả năng tương tự được thực hiện trong các máy tính có macOS.

Tổng quan

Quicklook là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi "Sustain, Version unknown".

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Quicklook là 3.7.1, phát hành vào ngày 10/01/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/02/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 3.7.1, được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

Quicklook đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 56,8MB.

Quicklook Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Quicklook!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Quicklook cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
"Sustain, Version unknown"
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản